Menu

Årsagerne til lungebetændelse kan være mange. Den hyppigste enkeltstående faktor skyldes pneumokokbakterien

Ikke alle personer har lige stor risiko for, at blive ramt af en lungebetændelse, forårsaget af pneumokokbakterien. Statens Serum Institut har udarbejdet en rapport, som indeholder en liste over personer, der har en øget risiko for at få en pneumokok-sygdom, herunder pneumokok-lungebetændelse.

Har du en øget risiko for at få lungebetændelse?

Følgende liste over grupper, som er i øget risiko for at få lungebetændelse, er lavet ud fra en rapport fra statens serum institut.

Ældre over 64 år
Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
Diabetes
Rygning
Astma
Kronisk hjertesygdom
Kronisk leversygdom
Erhvervsmæssig risiko (Svejsere)
Kronisk nyre sygdom
B-cellesvigt
Immunsuppression
Organtransplantation
Stamcelletransplantation
Tidligere invasiv pneumokoksygdom
Cochlear-implantat
Manglede milt eller dysfunktion af milten
Liquorlækage
Særlige risikogrupper under 18 år

Kan du identificere dig selv med en af de ovenstående kasser?

Fakta om lungebetændelse

Lungebetændelse fylder mere end man tror. Lungebetændelse er en almindelig sygdom, som skyldes en infektion i den ene eller i begge lunger, forårsaget af bakterier, vira aller svampe. Få styr på fakta og ricisi, og nedsæt risikoen for at blive smittet.

20-40% af alle lungebetændelser resulterer i indlæggelse.

30.000 patienter indlægges årligt i Danmark med lungebetændelse.

10 dage er den gennemsnitlige indlæggelsestid for patienter med indlæggelseskrævende lungebetændelse.

7,7 gange højere risiko for lungebetændelse ses hos kronisk lungesyge patienter over 65 år, sammenlignet med raske over 65 år.

Nogle symptomer som Hoste, feber og brystsmerter kan vare ved i flere uger og endog måneder, før man igen har det godt efter at have haft lungebetændelse. Typiske smittekilder til lungebetændelse er hosten, nysen samt dårlig håndhygiejne.